Халықаралық стандарттардың енгізілуі

OHSAS 18001: 2007 және ISO 14001: 2007

ЖШС "ЕАТ" компаниясы еңбек және өндірістік қауыпсіздігі күзеті бойынша OHSAS 18001: 2007 менеджмент жүйесі және ISO 14001: 2004 экологиялық менеджмент жүйелерін әзірлеп енгізді. Сертификациялық аудиттың нәтижесінде, еңбек және өндірістік қауіпсіздігі күзетінің менеджмент жүйесі бойынша – BS OHSAS 18001 : 2007 және экологиялық менеджмент жүйесі бойынша - ISO 14001 : 2004 BSI Assurance UK Limited компаниясы, Ұлыбританияда тіркелген ресми сертификаттарын ұсынды.

Еңбек және өндірістік қауіпсіздігі күзеті бойынша – BS OHSAS 18001: 2007 менеджмент жүйесі және – ISO 14001: 2004 экологиялық менеджмент жүйелері, қауіпсіз және денсаулыққа зияны жоқ еңбек шарттарының қалыптасуына, экологиялық жағдайдың жақсаруына өз үлесін қосады. Сонымен қатар, компанияның денсаулық және қауіпсіздік бойынша туындайтын тәуекелдерді дәйекті түрде анықтап бақылауын қамсыздандырады. Жазатайым уақиға мүмкіндігін төмендетіп, жергілікті заңнамаға сәйкес еңбек жүйесін ұйымдастыру мен ортақ еңбек тиімділігін арттыруына өз үлесін қосады.

BS OHSAS 18001 және ISO 14001: 2004 жүйелерінің сертификаттауы, тізімде көрсетілген маманданымдардың сәйкестігін растайды:

 • Жазатайым уақиға туындау мүмкіндігі санының потенциалдық қысқартылуы;
 • Еңбек атқару уақыты тұрып қалуының потенциалдық қысқартылуы және содан туындайтын шығынның қысқартылуы;
 • Заңнамалық және нормативтік талаптардың орындалуының көрсетілуі;
 • Біздің еңбек күзеті мен өндірістік қауіпсіздігін қамсыздандыру бейімділігін мүдделі жақтарға көрсетілуі;
 • Жаңашыл және көреген тіл табыс түрлерінің көрсетілуі;
 • Жаңа тұтынушылар және іскер серіктестер ауқымының кеңейтілуі;
 • Денсаулық және қауіпсіздікке байланысты туындайтын тәуекелдерді дәл осы кезде, сонымен қатар келешекте жоғарғы деңгейлі басқарылуы;
 • Азаматтық жауапкершіліктің сақтандыруына жұмсалған шығынның потенциалдық төмендетілуі;
 • Тендерлерге қатысу және субмердігерлік келісімнің тұжырымы кезіндегі басқа қатысушылардың алдындағы артықшылығы;
 • Түрлі лицензиялар мен рұқсаттама қағаздарды алудың жеңілдетілген түрі;
 • Инвестициялық тартымдылықтың өсуі;
 • Компанияның нарықтық құнының өсуі;
 • Компанияның қоғамдағы абырой беделінің өсуі.

Еңбек және өндірістік қауіпсіздігі күзеті бойынша – OHSAS 18001: 2007 менеджмент стандарты және – ISO 14001: 2004 экологиялық менеджмент басқармасы жүйесінің ең басты мақсаты, өндірістік қауіпсіздік пен экологиялық менеджмент саласы бойынша саясатының толық енгізілуі болып табылады:

 • қауіпсіздік және кәсіби денсаулық менеджменті және экологиялық жүйелерінің қолдауы әрі тұрақты жақсартылуы;
 • Өндірістік қызметтің еңбектік және экологиялық менеджмент күзеті облыстарында қолданылатын заңнама талаптарына сәйкес атқарылуы;
 • Кәсіби денсаулық және экология бойынша менеджмент жүйесінің, туындайтын түрлі тәуекелдерді жою мақсатымен және кәсіпорындарда тікелей қызметімен сабақтас туындайтын қауіп-қатерлерді болдырмау мақсатымен атқарылуы.

Жаңалықтарға жазылу